Komplexné SEO služby


Komplexná SEO optimalizácia, ktorá je postavená na 4 základných pilieroch.

 • Technický SEO audit

  Správne naprogramovaná stránka je dôležitá pre úspešné SEO. Vašu stránku skontrolujeme ako po technickej tak aj po obsahovej stránke.

 • Analýza Kľúčových slov

  Výber správnych KS je základom SEO stratégie. Nájdeme pre Vás, také výrazy, ktoré Vám zabezpečia konverzie (predaj, dohodnutie stretnutia, atď).

 • Nastavenie SEO ON PAGE

  Vybrané KS aplikujem podľa SEO zásad na Vašu stránku. (správne meta popisy, nadpisy, url adresy, alt popisy, texty atď)

 • Content marketing

  Tvorba a šírenie hodnotného obsahu, linkbuilding (získavanie spätných odkazov).

 • Monitoring a Reporting

  Sledovanie konkurencie, vyhodnocovanie splnenia cieľov (ktoré sme si stanovili), pravidelné mesačné reporty, plány na ďalšie obdobie.

Cena služby závisí od veľkosti projektu a konkurenčného prostredia.

Orientačný cenník SEO služieb

Kontaktujte Nás:

Súhlasím s posielaním údajov podľa podmienok GDPR