Efektívna PPC kampaň


Platíte príliš veľa do Adwords kampane a objednávok je stále málo? Chcete znížiť tieto výdavky a pritom byť maximálne efektívny?

Každá oblasť je odlišná, a preto si každý projekt vyžaduje individuálny prístup. Jadro  nastavovania efektívnej Adwords kampane je kvalitná analýza KS. Po jej spracovaní sa vieme sústrediť na tie KS, ktoré Vám budú prinášať želanú konverziu (predaj, odoslanie formulára atď.).

Už nemíňajte svoje finančné prostriedky na všeobecné KS, na ktoré ľudia iba kliknú a na 60% hneď odídu. Zamerejte sa na KS, ktoré Vám prinášajú úžitok.

Presne takéto KS Vám nájdeme a Vaša kampaň tak bude fungovať na 100%

Pri objednaní služby na 4 a viac mesiacov máte analýzu KS v cene služby.

Kontaktujte nás:

Súhlasím s posielaním údajov podľa podmienok GDPR